Alle hengere med eller uten brems kan etter 11.03.2022 kjøre 80 km/t.

Les mer på Vegvesnet.no

Alle tilhengere kan nå trekkes i inntil 80 km/t på veier der dette er tillatt.

Muligheten til å kjøre i 80 km/t krever ingen ny teknisk godkjenning av tilhengerne. Den tidligere fartsgrensen på 60 km/t (for tilhengere uten brems og som veier 300 kg eller mer) gjelder ikke lenger. På veier med inntil 80 km/t fartsgrense gjelder dermed samme fartsgrenser for biler som trekker tilhenger som for andre kjøretøy

Noen tilhengere i 100 km/t – etter særskilt godkjenning

De nye reglene tillater også at visse tilhengere kan godkjennes for inntil 100 km/t. Dette kalles en Tempo 100-godkjenning. For at dette skal være tillatt, må tilhengeren tilfredsstille en rekke tekniske krav. Blant annet krav om godkjent  EU-kontroll på samme måte som for personbiler, og at dekkene ikke kan være eldre enn 6 år. I tillegg er det visse vilkår som må være oppfylt for bilen som trekker tilhengeren.

Tilhengere som skal trekkes lovlig i mer enn 80 km/t må gjennom en egen teknisk godkjenning hos Statens vegvesen. Hvis tilhengeren blir godkjent for 100 km/t vil eieren få et eget godkjenningsdokument som må medbringes under kjøring, og et eget merke som skal monteres på tilhengeren. Både merket og godkjenningsdokumentet får man på trafikkstasjonen etter godkjenning.