Bilder av gabioner fra kunder

Vi har samlet bilder fra kunder som illustrer forskjellig bruk av gabioner, støyskjermer mm.
Gabioner kan brukes til mye forskjellig – nesten bare fantasien som setter grenser.
Her er det mange ideer å finne!
.
Vi tar gjerne imot flere bilder fra dere. (sendes til vår e-postadresse)

Klikk på bildene for større bilder av serien.

Se flere bilder på Google…

Sikring av åpen bekk.

Støttevegg med gabioner, plankegjerde og gabionstolper 

Hageanlegg med gabioner 100x30x100 5×10 rutenett

Terrasse med ramme av gabioner

Støttemur med gabion 100x30x50 5×10 rutenett med kulestein

Blomsterbed i 5×5 og 5×10 rutenett

1,5m støttemur i 100x50x50 5×10. Synlig flate håndlagt med de fineste steinene! Utvidet tomta med 100 m² 

Terrasse med rekkverk av plank gabion og lys

Et par løsninger med gabioner

Garasje/oppevaring i 100x30x80 5×5 rutenett

Hageanlegg 100x50x50 5×10 rutenett

Flott gårdsplass-annlegg med 100x30x50 cm / rutenett 5×5 cm

Støttemur/vegg mot terrasse 100x50x100 cm / rutenett 5×10 cm

Gjerde 100x50x100 cm med runde gabioner (70×80 cm) som portstolper. 

Gabioner som gjerde / støttemur

Lita brygge

Legg igjen en kommentar