Støttemur av gabioner.

Gabioner er nettingkasser som kan fylles med stein, grov grus eller annet egnet fyllmateriale. Gabion fylles opp med stein for å bygge støttemur. En nettingkasse / gabionmur kan håndstables, fylles opp med spade eller en minigraver.

For alle murer er underlaget viktig. Det bør være frostfritt og ferdig rettet av slik at muren blir gjevn. Er du usikker på massene i grunnen kan du rette av med grus og supplere med en frostmatte for å beskytte mot frostspregning.

En støttemur bør bygges med litt fall inn mot det høyereliggende terrenget. Et fall på 2-5 grader kan passe. En annen mulighet er å sette rad/skift nummer 2 og påfølgende rader 2-5 cm innenfor den underliggende, se bilde.

Gabionene kan stables oppå hverandre og bindes sammen enten med de medfølgende spiralfjærer, eller C klips. I en mur kan hver enkelt gabion kasse enten stå inntil hverandre, eller man kan fjerne en av 2 endevegger som støter mot hverandre, og bruke en spiralfjær til å feste sammen to gabion kasser. Man har også mulighet til å klippe til en kortere lengde av en spiralfjær, gjerne 10-15 cm lengde som man kan bruke til å feste sammen to nettingkasser som er ferdig montert med spriralfjærer. Det er vanskelig å skru en spiralfjær i full lengde inn i to gabionkasser som allerede har blitt sammenføyd med spiralfjærer.

Bredden for en gabion til støttemur bør av stabilitetshensyn være 50 cm dyp eller mer. Gabion størrelsen 100 cm x 50 cm x 50 cm ( LxBxH) er mye brukt. Disse er enkle å arbeide med og sette sammen. Det kan bygges mur opp til 4 meter høyde med disse. Vi lager fører denne gabion modellen med 2 forskjellig nettingåpninger. Dimensjon på åpningen er 5x10 cm og 5x5 cm.

Gabion størrelsen 100 cm x 50 cm x 100 cm ( LxBxH) kan også brukes. Litt rimeligere kvadratmeter pris, men litt mer arbeid hvis du skal snu og vende på fyllmasser mot front av gabionmuren.

For nettingåpning / maskeåpning 5x10 cm kan man bruke litt større kulestein / elvestein / maskinkult. For den mindre åpningen 5x5 cm kan man bruke grov grus str. 32-64 mm eller større masser. Arbeidet med å fylle gabion med 5x5 cm åpning er normalt enklere da fyllmassene i større grad er selvkomprimerende når du fyller kassen.

Vi fører også en større gabionkasse på 200 x 100x 100 cm ( LxBxH) som kan brukes på murer som er utsatt for større trykk og som skal bygges høyt. Denne gabionkassen kan også brukes i kombinasjon med 100x50x50 dimensjonen, hvor disse bygges som rad nr. 2, 3, 4 etc.

Vi bruker Galfan galvanisering som gir 50-55 ganger bedre beskyttelse enn ubeskyttet stål på disse gabionkassene. Normal dimensjon på ståltråd er 4 mm.