Støyskjerm

Gabioner og nettingkurver kan utmerket benyttes til støydempende tiltak. Man kan bruke gabionkasser som er minst 50 cm brede/dype og oppnå god støydemping. Den største gabionkassen er 200 x 100 x 100 cm og gir meget god støydemping til en lav kvadratmeterpris. Man kan også bruke 100x 50 x50 eller 100x 50 x100 cm gabion nettingkasser til formålet. En 1 meter bred/dyp gabion vil kunne dempe støy med ca. 60 desibel. Bildet viser hvordan forskjellige materialer demper støyen.

Denne youtube video viser en flott støyskjerm levert av Geosyntia AS