Montering

De fleste typer gabioner og nettingkasser leveres fra oss flatpakket med alt nødvendig tilbehør, unntatt fyllmasser. I en pakke med gabioner følger det med nettingsider til en komplett gabion kasse. De er flatpakket med som oftest 2 komplette gabioner / nettingkasser i en eske av kartong. Prisene på gabioner er i prislisten oppgitt pr. stk, ikke pr. eske. Alt av monterings materiell følger med. Støttestag, slik at gabionene holder formen og spiral fjærer som sørger for at panelene kan settes sammen.

Nettingsidene sammenføyes med spiralskrue / spiralfjær. Denne brukes til for å sette sammen de ulike nettingsidene til en komplett kasse. Det følger også med støttestag som hektes fast i sidene på den ferdige gabionkassen slik at støttestaget helst festes over et sveisepunkt i nettingen slik at det oppnås størst styrke i nettingsiden. På noen få gabionmodeller som for eksempel rund hagegabion brukes det et C klips for sammenføying.

You tube video som viser prinsippet for montering.