Fyllmasser.

Vi har to typer ruteåpning / netting åpninger på gabionene. Det er 5x10 cm og 5x5 cm. Åpningen avgjør hvilke typer fyllmasse som egner seg opp i gabionkassen uten å falle ut av kassen. Typisk steinstørrelse til å fylle opp Gabioner med gabion i 5x10 cm er Maskin kult ( 20 - 120 mm). Man kan også bruke Kulestein / elvestein fra sandtak som kan gi en fin unik støttemur, eller gjerde som er vedlikeholdsfritt. For gabioner med 5x5 cm ruteåpning kan man bruke en grov pukk/grus 32-64 mm. Denne grusen er lett å fylle opp i kassene og jobben med fylling går fortere fordi grusen jevner seg ut i kassene lettere enn grovere steintyper. Prismessig er det liten forskjell på tilkjørte steinmasser. Det koster rundt 160 kroner pr. tonn eks mva for pukk/grus 32-64 mm, og rundt 120 kr. pr tonn for maskinkult. En lastebil tar typisk rundt 12-14 tonn pr. lass, som utgjør omlag 9-10 kubikk fyllmasse.

Fyllmateriale vil typisk være knuste eller runde steinmaterialer med en dimensjon som passer til maskevidden på trådgitrene. Til maskevidden 50x100 mm vil den optimale fraksjon være 20-150 mm. Andre materialer, for eksempel knust tegl eller mur eller betong kan også brukes. Oppfylling med friksjonsjord eller organisk fyll kan normalt ikke anbefales.
Det er også mulig å stable murstein, belegningstein etc. ytterst i gabionkassen. Fyll så med grusmasse inne i kassen.