Regler, bestemmelser om støttemurer m.m.

Her vil du kunne lese om regler og bestemmelser de fleste kommunene har.
Du kan nå lese om når en støttemur er søknadspliktig og hvordan søke og søknad om støttemur mot offentlig vei.
Klikk på knappene over...

Dokumentene ligger i pdf-filer i høyre seksjon for eventuell utskrift.